Kepribadian Dan Watak Rasulullah

Setelah dengan singkat melukiskan peristiwa-peristiwa yang menonjol di dalam kehidupan Rasulullah s.a.w., sekarang akan kami coba membuat suatu sketsa mengenai watak beliau. Dalam hubungan ini kami mempunyai bukti dari persaksian -persaksian secara kolektif yang dinyatakan kaumnya sendiri tentang watak beliau sebelum beliau mendakwakan kenabian. Pada masa itu beliau dikenal di kalangan bangsanya sebagai Al-Amin – si Jujur dan si Benar (Hisyam). Continue reading

Rasulullah Wafat

Rasulullah s.a.w. sakit dan penyakit beliau tampak bertambah gawat. Kematian nampaknya semakin mendekat, dan kecemasan serta kemurungan mencekam hati para Sahabat. Matahari memancar ke Medinah dengan cerah seperti biasa, tetapi untuk para Sahabat seolah-olah dari hari ke hari sinarnya makin pucat. Matahari terbit seperti sebelum itu, tetapi seolah-olah membawa kegelapan, dan bukan sinar terang. Continue reading

Hari-Hari Terakhir Kehidupan Rasulullah

Akhirnya, makin mendekatlah hari yang harus dihadapi oleh tiap-tiap manusia. Pekerjaan Rasulullah s.a.w. telah selesai. Semua yang diwahyukan Tuhan kepada beliau untuk kesejahteraan manusia telah diwahyukan. Jiwa Muhammad s.a.w. telah meresapkan kehidupan baru kepada kaumnya. Suatu bangsa baru telah timbul dengan pandangan hidup baru dan pranata-pranata (adat-adat) baru; pendek kata, langit baru dan bumi baru. Dasar -dasar tertib baru telah diletakkan. Tanah telah dibajak serta diairi dan benih disemai menjelang musim panen baru. Dan sekarang musim panen itu sendiri berangsur mulai nampak. Tetapi bukan beliau yang akan menuainya. Continue reading

Rasulullah Memberi Isyarat Tentang Wafat Beliau

Dalam perjalanan pulang, Rasulullah s.a.w. memberitahukan lagi kepada para Sahabat mengenai hampir sampainya wafat beliau. Beliau bersabda:

Wahai sekalian manusia, aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku boleh mendapat panggilan pada suatu hari, dan aku harus pergi. Majikanku Yang Maha Pengasih dan Maha Hidup telah memberitahukan kepadaku bahwa seorang Nabi hidup setengah umur Nabi sebelumnya*. Aku kira akan cepat menerima Panggilan itu dan aku akan berangkat. Wahai para Sahabatku sekalian, aku harus menjawab Tuhan dan kalian juga harus memberi jawaban. Apakah yang kelak akan kamu katakan?” Continue reading

Tipu Muslihat Abu Amir

Sekarang kita beralih kepada kegiatan seseorang bernama Abu Amir Madani. Ia tergolong dalam suku Khazraj. Lewat pergaulan lama dengan kaum Yahudi dan Kristen, ia mendapat kebiasaan bertafakkur dan berzikir. Karena kebiasaan itu ia lazim dikenal sebagai Rahib Abu Amir. Tetapi, ia bukan Kristen. Ketika Rasulullah s.a.w. pergi ke Medinah sesudah Hijrah, Abu Amir melarikan diri dari Medinah ke Mekkah. Pada akhirnya, ketika Mekkah juga tunduk di bawah pengaruh Islam yang kian berkembang, ia mulai melancarkan siasat baru melawan Islam. Continue reading