Rasulullah saw: Perhatian Terhadap Orang-Orang Miskin

Rasulullah s.a.w. senantiasa prihatin memikirkan untuk memperbaiki keadaan golongan yang miskin dan mengangkat taraf hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Sekali peristiwa, ketika beliau sedang duduk-duduk dengan para Sahabat, lewatlah seorang kaya, Rasulullah s.a.w. menanyakan kepada salah seorang dari para Sahabat, apa pendapatnya tentang orang itu. Continue reading

Rasulullah saw: Keadilan Dan Perlakuan Adil

Bangsa Arab sangat suka mengagumi pribadi-pribadi tertentu dan menerapkan berbagai patokan kepada berbagai orang. Bahkan di antara bangsa-bangsa yang disebut beradab dewasa ini kita menyaksikan adanya keengganan mengadakan tuntutan terhadap orang -orang terkemuka atau yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi atas perbuatan mereka, walaupun hukum diberlakukan secara ketat terhadap warga negara biasa. Tetapi, Rasulullah s.a.w. adalah mandiri dalam menerapkan keadilan dan perlakuan adil. Continue reading

Rasulullah saw: Menguasai Diri

Beliau senantiasa dapat menguasai diri. Bahkan ketika beliau sudah menjadi orang yang paling berkuasa sekalipun, selalu beliau dengarkan dengan sabar kata tiap-tiap orang, dan jika seseorang memperlakukan beliau dengan tidak sopan, beliau tetap melayaninya dan tidak pernah mencoba mengadakan pembalasan. Continue reading

Sikap Terhadap Istri-Istri Sendiri

Beliau sangat baik dan adil terhadap istri- istri sendiri. Jika pada suatu saat salah seorang di antara mereka tidak dapat membawa diri dengan hormat yang layak terhadap beliau, beliau hanya tersenyum dan hal itu dilupakan beliau. Pada suatu hari beliau bersabda kepada Siti Aisyah r.a., “Aisyah, jika kau sedang marah kepadaku, aku senantiasa dapat mengetahuinya.” Aisyah r.a. bertanya, “Bagaimana?” Beliau menjawab, “Aku perhatikan bahwa jika kau senang kepadaku dan dalam percakapan kau menyebut nama Tuhan, kausebut Dia sebagai Tuhan Muhammad. Tetapi, jika kau tidak senang kepadaku, kausebut Dia Tuhan Ibrahim.” Continue reading

Tidak Menyetujui Penghukuman Terhadap Diri Sendiri Untuk Menebus Dosa

Tetapi, Rasulullah s.a.w. sangat tidak menyetujui cara-cara yang dibuat- buat dalam urusan ibadah dan mencela praktek penghukuman diri sendiri untuk menebus dosa sebagai suatu bentuk ibadah. Beliau mengajarkan bahwa ibadah terdiri atas penggunaan kemampuan-kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Tuhan telah memberi mata untuk melihat; maka bukan ibadah tetapi aniaya namanya kalau mata dibiarkan kejam atau dibuang. Bukan penggunaan kemampuan melihat secara tepat yang dapat dipandang dosa, melainkan penyalahgunaan daya itulah yang menjadi dosa. Orang yang melenyapkan kemampuan mendengar dinilai sangat tidak berterimakasih kepada Tuhan, walaupun penggunaan daya itu untuk mendengarkan fitnah dan memburuk-burukkan orang lain akan merupakan perbuatan dosa. Meninggalkan makan (kecuali pada saat-saat yang diperintahkan atau dipandang baik) dapat dianggap bunuh diri dan dengan demikian merupakan dosa yang tak dapat dimaafkan, walaupun juga menjadi dosa untuk seseorang yang sangat mementingkan makanan dan minuman atau mengasyikkan diri dalam makan-minum barang-barang terlarang atau tidak layak. Itulah asas luhur yang diajarkan dan ditekankan oleh Rasulullah s.a.w. dan yang belum diajarkan oleh nabi terdahulu manapun. Continue reading

Perhubungan Dengan Tuhan

Tiap- tiap segi kehidupan Rasulullah s.a.w. jelas nampak diliputi dan diwarnai oleh cinta dan bakti kepada Tuhan. Walaupun tanggung-jawab yang sangat berat terletak di atas bahu beliau, bagian terbesar dari waktu, siang dan malam, dipergunakan untuk beribadah dan berzikir kepada Tuhan. Beliau biasa bangkit meninggalkan tempat tidur tengah malam dan larut dalam beribadah kepada Tuhan sampai saat tiba untuk pergi ke mesjid hendak sembahyang subuh. Kadang-kadang beliau begitu lama berdiri dalam sembahyang tahajud sehingga kaki beliau menjadi bengkak-bengkak, dan mereka yang menyaksikan beliau dalam keadaan demikian sangat terharu. Sekali peristiwa Aisyah r.a. berkata kepada beliau, “Tuhan telah memberi kehormatan kepada engkau dengan cinta dan kedekatan-Nya. Mengapa engkau membebani diri sendiri dengan menanggung begitu banyak kesusahan dan kesukaran?” Beliau menjawab, “Jika Tuhan, atas kasih-sayang-Nya, mengaruniai cinta dan kedekatan-Nya kepadaku, bukankah telah menjadi kewajiban pada giliranku senantiasa menyampaikan terima kasih kepada Dia? Bersyukurlah hendaknya sebanyak bertambahnya karunia yang diterima.” (Bukhari, Kitab al-Kusuf). Continue reading